3/13/08

IISANG BANGKA TAYO video

IISANG BANGKA TAYOTHE DAWN's FIRST OFFICIAL MTV!!IISANG BANGKA TAYO Lyrics
-THE DAWN

Kay dilim at kay ginaw sa kalawakan ng dagat
Ubod lakas kung humiyaw ang galit na hanging habagat
Ngunit buo ang puso mo’ng ang daluyong ay sugurin
Magkasama tayong katahimika’y hahanapin
Saan ang tungo mo mahal ko’ng kaibigan
Saan sasadyain hanap mo’ng katahimikan
Basta’t tayo’y magkasama laging sasabayan kita
Pinagsamaha’y nasa puso kaibigan kabarkada
Iharap natin ang layag sa umaawit na hangin
Kapit-bisig tayong ang gabi ay hahawiin

CHORUS 1
Dahon ng damo, tangay ng hangin
At di mo matanaw kung saan ka dadalhin
Ngunit kasama mo ako, nakabigkis sa puso mo
Daluyong ng dagat ang tatawirin natin

CHORUS 2
Ating liliparin, may harang mang sibat
Ating tatawirin, daluyong ng dagat
Basta’t kasama mo ako, iisang bangka tayo
Anuman ang mithiin ay makakamtan natin

Check out my Previous post:
http://docmuzic.blogspot.com/2007/09/iisang-bangka-tayo.html

I REALLY LOVE THIS VIDEO!!